Djuruppfödning del 1

Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Djuren ska bo på ett sådant sätt att dem bete sig naturligt i en miljö som ska hållas ren.

Djuren har olika behov kring skötsel, stallmiljö och övriga behov och man har ett även ansvar för att djuren inte far illa, skadas eller mår dåligt under transporter. Det finns olika jordbrukarstöd och lantbrukare som har ansökt om jordbrukarstöd kan nu också få mindre pengar i stöd om man inte följer de bestämmelser som gäller för djurskydd.

Den myndighet som i Sverige kontrollerar djurskyddet är länsstyrelsen. Om det upptäcks att man inte följer djurskyddsreglerna så får man ett krav på sig att rätta till bristerna och ibland kan kravet kombineras med en böter. Om man inte följer djurskyddsreglerna kan man även dömas till fängelse i upp till 2 år och man kan även få ett djurförbud.

Uppfödning:

Om man jämför uppfödningen av grisar, nötkreatur och lamm i Sverige så är den liten än i andra länder i Europa. Djuruppfödning i Sverige fokuserar och drivs starkt av att djuren ska vara friska då svenskar har av en tradition att ta ansvar. Detta har också format Sveriges djurhållning. Svenska lantbrukare sätter samma värde för livsmedelsproducerande djur.

Diverse blandning mellan rådgivning, myndighetstillsyn och även lantbrukarnas egen omsorg leder till att lagar sköts på ett bra sätt. Arbetet för djuromsorgen är en pågående process där ny kunskap och nya erfarenheter används för att hela tiden förbättra djuromsorgen. Svenskar är känsliga för djurhållningen och djuromsorgen.

Lagändringar är det Riksdagen som fattar beslut om och dem flesta lagförslagen är det regeringen som beslutat men även enskilda, myndigheter, partier, organisationer och riksdagsledamöter kan också ta initiativ till nya regler. Inom EU så finns det också regler som påverkar djurskyddet i Sverige. I större utsträckning så är kraven högre i Sverige än EU-kraven. Dem svenska djurskyddsreglerna är bland dem mest omfattande i världen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *