Lantbruk och djurhållning i harmoni med naturen

Samhället genomgår två parallella utvecklingar när det gäller jordbruk och djurhållning. Under tiden som konkurrensen på området ökar och svenska bönder ser sin produktion få konkurrens från europeiska bönder så ökar kraven på effektivisering av jordbruken för att kunna hålla tempot med europeiska lantbruk. Vid sidan om detta går en annan linje som strävar efter att leva i harmoni med naturen och utsätta djuren för så lite onaturlig påverkan som möjligt. Back to Basic och ekologisk odling går i linje med denna slow movementrörelse som vinner mark över hela världen.

Människan har tröttnat på att vara en del av ett samhälle där kapitalet värderas högre än både människor och djur. Ett samhälle som vuxit fram under industrialismen och som reducerat människan till en produktionsenhet som arbetar åt kapitalet och köper de produkter hon framställt när lönen väl sitter på kontot. Stress och välfärdssjukdomar har blivit resultatet av denna livsstil. Den slow movementrörelse som växer fram världen över strävar efter en enkel livsstil där människorna lever i harmoni med djur och natur.Den typen av samhälle kräver en människa som lär sig att rätta munnen efter matsäcken och som inte vill låna sig fram i tillvaron och leva ett liv på kredit.

Rörelsen färgar av sig på hela samhällen såväl odling, djurhållning som matproduktion. Harmonin skall sprida sig till livets alla områdenär tanken. Djur har också känslor, är en annan tanke som sprider sig allt mer. Det är en motreaktion till den rationaliserade djurhållning som förlorat så mycket av mänsklighet i förhållande till djurens levnadsvillkor. Att skära ner på sina krav, behov och förväntningar är vad som förväntas av anhängarna till denna samhällsutveckling. Slow movementrörelsen växte fram ur insikten att världen inte är skapad för den livsstil majoriteten av befolkningen lever enligt i dag och att människan därför behöver skära ner på sina krav – krav som vanligtvis är beroende av kredit och skuldsättning, något som rörelsen försöker undvika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *