Lantbruk

Lantbruk är växtodling, boskapsskötsel och skogsbruk. Sveriges lantbrukspolitik bedrivs på FN-, EU-, regerings- och riksdagsnivå. I Sverige jobbar cirka 172.700 personer inom lantbruk på heltid eller deltid samtidigt som det finns cirka 67.000 lantbruk i Sverige. Gårdarna blir större och färre, ändå så har produktionen inte minskat. Idag så har en svensk gård en åkerarea på ungefär 40 hektar. De flesta lantbruken är familjeföretag där familjerna själva gör jobbet på gården, det är också vanligt att man har andra jobb vid sidan av gården. Förutsättningarna skiljer sig för att driva lantbruk i olika delar av landet. I Sverige så finns ett Lantbruksuniversitet och där finns utbildningar till lantmästare och i agroekologi. Som lantbrukare så jobbar man mycket utomhus där många arbetsuppgifter görs utifrån väder och säsong.

Arbetsuppgifter som bland annat ingår för en lantbrukare är:

  • Redovisning för inköp och försäljning, reparationer och underhåll av maskiner
  • Skörda
  • Jordbearbetning
  • Djurhållning med allt vad det innebär

Besök gärna vår hemsida på:

Mjölken står för ungefär 20% av hela lantbruksproduktionen. Produktionen av nöt, gris och fjäderfä ligger också i lite högre andel. Däremot så är får och lamm en ganska liten andel sett ur det ekonomiska perspektivet. Odlingen av hö, grönmassa, spannmål och övriga grödor är totalt sett ungefär lika stor som produktionen av kött, mjölk och ägg. Vete, oljeväxter och sockerbetor odlas i södra Sverige medan korn och havre är viktiga grödor längre norrut.

Det finns olika miljökrav så som Kravmärket och Ekologiskt jordbruk eller Europalövet. Kravmärket har grund för den ekologiska produktionen och ställer höga krav på kvalitet på bland annat god djuromsorg, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan. Europalövet är ekologiskt lantbruk där konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel inte används. Miljömärkningar kanske är förvirrande men de bidrar till framgångar och mer hälsosam produktion. Produkter som är miljömärkta säljer oftast bättre och det blir allt viktigare för lantbrukarna att miljömärka sin produktion. Ungefär hälften av Sverige är täckt av skog och en tredjedel består av sjöar, våtmark och fjäll.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *