Växtodling del 3

Fruktodling är plantering av träd och buskar med avsikten att producera främst frukt men även bär och nötter. I högre temperaturer placeras fruktodlingar oftast i närheten av vattensystem. Där graderna är låga förskjuts blomningen tills frosten har upphört.

Den certifierade ekologiska fruktodlingen omfattar cirka 140 hektar av Sveriges landareal, men den ekologiska fruktodlingen ökar inte tillräckligt för att täcka efterfrågan. Därför importeras frukt samtidigt som det finns ett stort behov av att öka den svenska fruktodlingen. Det mesta som odlas är äpple och i liten omfattning päron, plommon och körsbär, många fruktodlare odlar även bär.

Det finns stora möjligheter men också stora utvecklingsbehov, det finns stor efterfrågan av svensk ekologisk frukt men det finns också orsaker till varför den svenska ekologiska odlingen inte ökar då det krävs stora investeringar i maskiner och många är osäkra på om de klarar att bekämpa skadeinsekter, växtsjukdomar och ogräs. Såpor, växtoljor och paraffinolja är något som måste godkännas av Kemikalieinspektionen.

Den ekologiska bärodlingen i Sverige är nästan 300 hektar och intresset ökar för odling av hallon och blåbär och bär är mycket efterfrågade. Det finns gårdar som har öppet för självplock av ekologiska bär. Nya odlingsmetoder och sorter gör att avkastningen och odlingssäkerheten ökar.

Det är viktigt att välja rätt fält och att förbereda marken väl innan plantering. Lätt sluttande och väl dränerade fält gör att plantorna övervintrar bättre. I öppna blåsiga lägen blir ofta insektsangreppen mindre i jordgubbsodlingen. Hallonodling däremot lyckas ofta bättre i lugnare lägen. Marken ska också vara fri från ogräs. Bär används till produkter som drycker, sylt och marmelad men man äter dem även råa. Bär innehåller ämnen som vitaminer och antioxidanter.

Svampodling eller fungikultur är odling av svampar för livsmedel, läkemedel men även andra ändamål. Eftersom svampar är ett annat rike än växter och för att svampar är organismer så är svampodling helt olik växtodling. Medan växter behöver ljus och vatten för att bedriva fotosyntes så behöver svampar kolhydrater för att driva sin ämnesomsättning. Svampar förökar sig med sporer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *